Vietnamese

Chào đón bạn đến với Nước Washington Rượu nho.
Khi nó đến nghệ thuật (của) rượu nho, Washington Trạng thái chắc chắn biết " terroir " (của) nó- đó là sự kết hợp của đất, khí hậu và địa lý mà làm mọi sự chiến thắng phân biệt(rõ ràng). Chỉ hỏi những nhà phê bình! Lý tưởng dễ bẩn, ánh sáng mặt trời và những ngày nóng rộng lớn với những đêm mát mẻ có nghĩa rằng Washington sản xuất một số những sự chiến thắng tốt nhất trên thế giới. Đơn giản Hưởng thụ một cốc (của) Washington rượu nho ở mọi nơi Bạn, Hay Nước Washington rượu nho chuyến thăm (cho) một kinh nghiệm lớn. 
© 2014 Washington Wine

INDUSTRY